در ابتدایی ترین سطح، بهزیستی روانشناختی (PWB) کاملاً شبیه سایر اصطلاحات است که به حالات ذهنی مثبت مانند خوشبختی یا رضایت اشاره دارند و نگرانی در مورد تمایزهای خوب بین این اصطلاحات از بسیاری جهات ضروری نیست، یا مفید است. اگر بگویم که من از زندگی خود راضی هستم یا بسیار...